لینک های دسترسی

جاپان تصميم گرفت که جهت ارسال کمک به چين قواي نظامي را اعزام نکند.


حکومت جاپان اعلام کرده که از طيارات نظامي جهت تحويل دهي کمک بمصيبت رسيدگان زلزلۀ چين استفاده نميکند.

مقامات جاپاني امروز گفتند که در نظر دارند تا طيارات خصوصي را براي تحويل دهي خيمه و ساير تدارکات، کرايه بگيرند.

توکيو استفاده از طيارات نظامي را براي اين ماموريت تحت غور قرار داده بود ولي بعد ازان آنرا تحت غور مجدد قرار داد که در صفحات انترنتي چين پيام هايي ظاهر شد که اشغال چين توسط جاپان را در زمان جنگ جهاني دوم بخاطر مياورد.

در عين زمان، کارمندان وقايع عاجل در ولايت جنوب غربي سيچوان چين بسرعت کار ميکنند تا آب ايستاده اي را که بعد از زلزلۀ مهلک ماۀ جاري بوجود آمده، زه کشي کنند.

مقامات بيم دارند که اين آب ايستاده موسوم به تنگ شيان از اثر آب خيزي و پس لرزه ها سرريزه کرده و چندين تن آب را بسوي مردمي که در منطقۀ پائين آب زندگي ميکنند، سرازير خواهد نمود. بيش از ۱۵۰ هزار نفر تا بحال از منطقه انتقال داده شده اند.

XS
SM
MD
LG