لینک های دسترسی

هند يک مبارز حقوق بشر پاکستان را اخراج کرد.


مقامات هندي يک مبارز پاکستاني حقوق بشر را که براي آزادي زندانيان هندي در زندان هاي پاکستان مبارزه ميکرد، اخراج نموده اند.

انصار برني، وزير حقوق بشر در کابينۀ سرپرست پاکستان ديشب بعد از مواصلت بميدان هوائي دهلي جديد، دوباره به دوبي فرستاده شد. برني بمنظور اشتراک در يک کنفرانس دهشت افگني در پايتخت هند به آن کشور مسافرت کرده بود.

قبلاً در طول سال جاري، برني مؤفق شد کشمير سنگه، يک شهروند هند را که باتهام جاسوسي در پاکستان به ۳۵ سال زندان محکوم شده بود، آزاد کند.

اين مبارز حقوق بشر همچنان به پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان عريضه کرده بود تا اعدام سبرجيت سنگه، يک شهروند هند را که به توطئه جهت تعبيۀ بم در سال ۱۹۹۰ در لاهور متهم بود، بتعويق اندازد.

وزارت داخلۀ هند ميگويد موضوع بازگردانيدن برني را از دهلي جديد تحت تحقيق قرار ميدهد.

XS
SM
MD
LG