لینک های دسترسی

ملل متحد: براي تقويۀ توليدات مواد غذائي به ده ها مليارد دالر در سال ضرورت است


ملل متحد ميگويد براي جلوگيري از بلند رفتن قيم مواد غذائي که مليون ها نفر را در کشورهاي فقير بسوي مرگ ناشي از گرسنگي سوق ميدهد، به ۱۵ تا ۲۰ مليارد دالر در سال ضرورت است.

بان کي مون، منشي عمومي ملل متحد امروز از کشورهايي که در کنفرانس سران جهان روي مواد غذائي در روم اشتراک کرده اند تقاضا نمود که در قسمت مبارزه با اين بحران بعجله و بصورت دسته جمعي بايد عمل کنند.

او به نمايندگان کشورهاي شامل کنفرانس گفت اين مبارزه ايست که نميتوانيم دران شکست بخوريم.

نمايندگان بيش از ۱۸۰ کشور جهان همچنان بيانيۀ رابرت زولک، رئيس بانک جهاني را استماع کردند که از حکومات تقاضا نمود تا موانع تجارتي را رفع کنند.

او گفت آن موانع قسماً مسؤل بلند رفتن قيم بسياري از اقلام گرديده است.

در عين زمان، رئيس پروگرام غذائي جهان ميگويد براي حفظ پروگرام فراهم کردن کمک مواد غذائي براي ۷۵ مليون نفر که در حال حاضر در ۶۰ کشور گرسنه هستند، به يک مليارد و ۲۰۰ مليون دالر ضرورت است.

XS
SM
MD
LG