لینک های دسترسی

جنرال مکیرنن 'در آینده نزدیک' با مقامات پاکستان صحبت خواهد کرد


جنرال دیوید مکیرنن، قوماندان جدید نیرو های ناتو در افغانستان، در اولین کنفرانس خبری خویش بروز چهارشنبه در کابل اظهار داشت که در آینده نزدیک در رابطه به تامین امنیت دو طرف سرحد افغانستان و پاکستان با مقامات امنیتی پاکستان صحبت می کند.

وی همچنان در این نشست خبری اضافه نمود که بزودی کمسیون سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده امریکا که دو بار به تعویق افتاده بود، دوباره آغاز گردد.

جنرال دیوید مکیرنن قوماندان جدید نیرو های ناتو قبلا منحیث قوماندان نیرو ۹۶ و قوماندان قطعه هفت اردوی ایالات متحده امریکا ایفای وظیفه می نمود.

نیرو های آیساف به رهبری ناتو در حال حاضر در افغانستان بیش از پنجاه هزار عسکر دارد که در بخش های مختلف در این کشور خدمت می نمایند.

XS
SM
MD
LG