لینک های دسترسی

اوباما 'نامزدی' خود را برای احراز کرسی رياست جمهوری اعلام کرد


شام ديروز سه شنبه، بارک اوباما، پيروزي اش را براي کسب نامزدي رسمي حزب ديموکرات براي احراز رياست جمهوري آينده امريکا ادعا کرد.

اوبا ما بعد از حصول اکثريت نمايندگان انتخاب کننده ايالات متحده و همچنان کسب تعداد تازه آراي نمايندگان عالي براي تعين رسمي خود اش، در جلسه بزرگ حزبي در ماه آگست ادعاي پيروزي نمود.

مايک ساليوان، خبرنگار صداي امريکا از لاس آنجلس گذارش داده است که اوباما در پايان انتخابات مقدماتي حزبي در ايالات داکوتاي جنوبي و مونتانا که آخرين انتخابات مقدماتي در امريکا بود، ادعاي پيروزي کرد.

حتي قبل بر اينکه مراکز راي دهي در ايالت مونتانا مسدود گردند، سناتور اوباما، اکثريت قوي از نمايندگان انتخاب کننده را در جلسه تعين نامزد رسمي حزب در ماه آگست، بدست آورده بود. و نمايندگان عالي غير متعهد، مامورين حزبي و رهبران انتخابي، يکي بعد ديگر به صف او ملحق شدند.

سناتور اوباما در شام سه شنبه در محضر حامیانش در« سين پال » ايالت مينوسوتا، يا جائيکه حزب جمهوريخواه در ماه سپتامبر کانونشن يا جلسه بزرگ حزبي خود را براي تعين رسمي مکين برياست جمهوري داير خواهد کرد، سخنراني نمود.

او گفت: « امشب ما ختم يک سفر تاريخي را با آغاز سفر ديگر برگذار ميکنيم - سفري که يک روز نوين و بهتر را به امريکا خواهد آورد. از برکت شما امشب من قادر شده ام اينجا بايستم و بگويم که من نامزد حزب ديموکرات براي رياست جمهوري ايالات متحده امريکا خواهم بود.»

اين سناتور ۴۶ ساله که دور اول خدمت اش را منحيث سناتور در مجلس سناي ايالات متحده سپري مي کند، اولين امريکائي افريفائي الاصل است که نامزد فرضي حزب ديموکرات براي رياست جمهوري امريکا ميگردد.

او مبارزه دشواری را در مقابل سناتور خانم رادوم کلنتن از ايالت نيويارک، با سهم گيري در بيشتر از ۵۰ انتخابات مقدماتي و اوليه حزبي و کاکس در داخل ايالات متحده و سر زمين هاي متعلق به اين کشور در خارج، انجام داده است.

سناتور کلينتن، بالنوبه، در شام سه شنبه خطاب به طرفدارانش در نيويارک سخنراني کرد، اما شکست اش را در برابر اوباما اعلام ننمود.

او گفت: « اکنون، سوال اين است که ما از اينجا به کجا برويم؟ با در نظر داشت فاصله اي اکه تا حال طي کرده ايم، په باید بکنیم؟ اين سوالي است که من آنرا ساده نمي گيرم . اين يک پيکار و مبارزه طولاني بوده است و من امشب در مورد کدام تصميم نمي گيرم.»

خانم کلنتن ميگويد قبل از اخذ تصميم، او با طرفداران و مامورين حزبي مشوره خواهد کرد.

در جريان مبارزه انتخاباتي، بين کلنتن و اوباما، کلمات درشتی تبادله شده بود و اما کلنتن در شام سه شنبه اظهار کرد که افتخار دارد که در برابر اوباما مقابله نموده است و اینکه او اوبا ما را يک دوست ميخواند.

سناتور اوباما نيز از رقيب اش کلنتن تعريف نمود: «حزب ما و کشور ما بخاطر کوشش هاي او (هیلیری) راه خوبي را در پيش خواهد گرفت. و من يک داواطلب بهتر براي رياست جمهوري بخاطر آن بوده ام. و افتخار دارم در برابر هيلري رادوم کلنتن مقابله کرده ام.»

در مبارزه سرسختانه براي کسب نامزدي رسمي حزب ديموکرات براي رياست جمهوري، هر يک از داواطلبان در انتخابات مقدماتي و يا کاکس پيروزي هاي قابل ملاحظه داشته و تا پايان مرحله انتخابات مقدماتي، که شام ديروز سه شنبه پيان يافت، پيروزي هاي را بدست آوردند.

بروز سه شنبه اوباما درمونتانا و کلنتن در داکوتاي جنوبي به پيروزي نايل شدند. بعضي از ديموکراتها اميدوار اند نام هردو داواطلب رياست جمهوري، در تکت انتخاباتي درج گردد - بنحويکه اوباما داواطب رياست جمهوري و کلنتن بحيث معاون رياست جمهوري بروي مردم گذاشته شود.

سناتور جان مکين از ايالت اريزونا و نامزد فرضي حزب جمهوري خواه براي رياست جمهوري امريکا در سخنراني ايکه در شام سه شنبه در لویيزيانا در محضر طرفدارانش انجام داد، ديد اش را متوجه انتخابات عمومي در ماه نوامبر نمود.

او گفت امريکائي ها از تغييرات بسيار زيادی که در حال حاضر مي بينند مانند بلند رفتن قيم مواد سوخت و مواد ارتزاقي تا از دست رفتن مشاغل و کار هاي شان، پريشان و مظطرب شده اند.

او گفت: "في الواقع اين يک انتخابات است تغييری را ببار خواهد آورد. صرفنظر از اينکه کي در اين انتخابات برنده خواهد شد. سمت حرکت اين کشور بطور بارزی تغيبير خواهد يافت. اما تغییر به سمت جلو و یا تغییر به عقب - این معلوم خواهد شد.»

جان مکين وعده نمود که هرگاه برياست جمهوري کشورش انتخاب گردد، اصلاحات گسترده اي را در حکومت وارد خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG