لینک های دسترسی

طراح ادعا شدۀ حملات ۱۱ سپتمبر خواهان اعدام است


خالد شيخ محمد، طراح ادعا شدۀ حملات دهشت افگني ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ بر ايالات متحده، در محضر يک محکمۀ نظامي در پايگاۀ بحريۀ گوانتانموي ايالات متحده در کيوبا گفته است که خواستار جزاي اعدام ميباشد تا به عقیده وی مقام شهادت را کسب نماید.

محمد در جريان جلسۀ امروزي محکمه، هيئت وکلاي مدافع نظامي وملکي خود را رد نموده گفت که خودش وکيل مدافع خود خواهد بود.

او با چهار متهم ادعا شدۀ همدستش در توطئه باتهاماتي گوش ميدادند که با رابطه بقتل تقريباً سه هزار نفر عليۀ آنها اقامه شده است.

اگر جرم آنها ثابت گردد، با جزاي اعدام مواجه خواهند شد. حکومت ايالات متحده اين متهمين را براي سالها، اول توسط سي آي اي و بعداً در زندان گوانتانمو، نگهداري کرده بود.

اگر آنها مجرم شناخته شوند، حتی حکم اعدام بالای شان صادر خواهد شد. اتهامات عليۀ آنها شامل قتل، توطئه و دهشت افگني بود.

اين اولين باريست که مردم عادي توانسته اند اين افراد را ببينند. خبرنگاران، وکلاي مدافع و فعالين حقوق بشر اجازه يافته اند از محاکمه نظارت کنند ولي عکس، ويديو و يا آواز جريان محکمه پخش نخواهد شد.

گروه هاي مدافع حقوق بشر ازين محاکمه انتقاد کرده ميگويند که تخطي از حقوق متهمين است زيرا عليۀ آنها از مدارک سري استفاده ميشود.

اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده تائید کرده است که در جریان تحقیقات از تخنیک های شدید بشمول غرق ساختن در آب استفاده شده است که این روش خلاف قوانین دولت ایالات متحده میباشد.

XS
SM
MD
LG