لینک های دسترسی

ملل متحد براي آشتي بين چاد و سودان فشار وارد ميکند.


دپلومات ها از شوراي امنيت ملل متحد در چاد هستند و در نظر دارند از ادريس دبي، رئيس جمهور آن کشور تقاضا نمايند تا با سودان کشور همسايه اش صلح نمايد.

ژان موريس ريپير، سفير فرانسه در ملل متحد ميگويد اين دپلومات ها طوري که بروز پنجشنبه در خرطوم براي صلح التماس نمودند در چاد نيز اين کار را خواهند نمود.

همچنان قرار است اين دپلومات ها از کمپ مردم بيجا شده در شرق چاد ديدن کرده و با کارمندان امور خيريه و قواي حافظ صلح اروپائي ملاقات نمايند.

چاد و سودان در سال هاي اخير چندين توافق صلح را امضا کرده اند ولي روابط شان هنوز خصمانه است. دو حکومت همديگر را به پشتيباني از جنبش هاي شورشي در قلمرو همديگر متهم ميکنند.

سفير فرانسه ميگويد دپلومات ها بمقامات چاد خواهند گفت که وقت آن نيست که از گروه هاي شورشي طرفداري کرد و در عوض بايد چشم براۀ همکاري باشند.
XS
SM
MD
LG