لینک های دسترسی

محکمه در زمبابوي حکم پوليس را در قسمت منع مبارزات انتخاباتي رد کرد.


يک محکمه در زمبابوي تصميم پوليس را در قسمت منع مورگن چنگراي، رهبر مخالفين از مبارزات انتخاباتي قبل از دور دوم انتخابات بمقابل رابرت موگابي، رد کرد.

يک وکيل جنبش براي تغير ديموکراتيک امروز گفت محکمه امروز حکم کرد که به جنبش براي تغير ديموکراتيک اجازه داده شود بدون اخلال پوليس اجتماع نمايد.

مورگن چنگيراي، کانديد رياست جمهوري براي دو بار طي چند روز توقيف شده است. پوليس بروز جمعه بعد از دومين توقيفش هدايت داد که همۀ فعاليت هاي مبارزات انتخابات خود را متوقف سازد.

پوليس زمبابوي يک عضو ديگر پارلمان از جبهۀ مخالف حکومت را در خلال سرکوبي فعالين سياسي قبل از دور دوم انتخابات رياست جمهوري، توقيف کرده است.

ايريک متيننگا، مربوط جنبش براي تغير ديموکراتيک امروز بار ديگر بعد ازان دستگير گرديد که در اوائل هفته در قضيۀ تحريک خشونت برائت حاصل کرده بود.

XS
SM
MD
LG