لینک های دسترسی

آیا نامزدی یک سیاه پوست میتواند طرز دید مردم جهان را نسبت به امریکا تغیر دهد؟


از اروپا تا شرقمیانه و ار کنیا تا اندونیزیا، پیروزی سناتور بارک اوباما در کسب نامزدی ریاست جمهوری امریکا عناوین سر مقاله های مهم را تشکیل میداد.

سناتور 46 ساله از ایالت ایلنای، سناتور نیویارک، بانوی اول سابق، هیلری کلنتن را در آخرین دور انتخابات مقدماتی مغلوب ساخته و مردم در سرتاسر جهان را بحیرت افگند.

دانشمندان سیاسی میگویند نامزدی بارک اوباما سیاست امریکا را تغیر داد. حتی اگر اوباما موفق به رسیدن بمقام ریاست جمهوری نشود، تلاش وی برای رسیدن به ریاست جمهوری ایالات متحده مردم سراسر دنیا را شیفته ای خود ساخته است.

رجنالد دیل رئیس برنامه های اروپا در مرکز مطالعات بین المللی ستراتیژیک واشنگتن میگوید: "اروپا با انتخابات امسال ایالات متحده مبهوت گردیده اند. آنها این دوره را بیش از هر زمان دیگر بیشتر تعقیب میکنند که در سراسر جهان، نوعی شیدائی اروپا به اوباما تلقی میشود.

در تلویزیون فرانسه مفسرین روی این مسله که آیا اوباما از هیلری کلنتن خواهش کند تا معاون ریاست جمهور گردد، بحث میکردند.

دیل میگوید اروپائیان مجذوب و شیفته ای این نظر اند که به یک خانم و یک امریکائی افریقائی الاصل در قصر سفید فرصت داده شود.

مردم اروپا به آینده نظر انداخته اند و اکثر آنها به این مسله بنحوی از انحاء بنظر احیای دوباره ای شهرت و اعتبار ایالات متحده مینگرند.

و اندونیزیائی ها هم به نفع اوباما صحبت میکنند - کسیکه نیمی از دوران طفولیت اش را در آن جزیره گذرانده است.

باشنده جاگارتا میگوید، اوباما با آوردن تغیر در امریکا، شخص درستی خواهد بود؛ بخصوص در مورد اشغال عراق. من امیدوارم اوباما موفق به آوردن صلح در شرق میانه گردد.

و برای انجام این کار، اوباما باید در برابر جان مککین، قهرمان جنگ سابق و نامزد احتمالی حزب جمهوریخواه مقاومت کند تا از نظریات او در مورد طرح خروج عساکر از عراق حمایت نماید.

اوباما مورد پسند شهریان کنیا است، کشئریکه پدر او در آم متوالد شده است. سید اوباما عموی وی پیامی برای کسانی داشت که در مورد قابلیت و توانائی های برادر زاده اش تردید دارند.

"به عقیده ای من، بارک اوباما برخوردار همه صفاتیست که یک رئیس جمهور خوب میتواند داشته باشد و من فکر میکنم بهتر است برای او این فرصت را بدهند و بنظر من او میتواند از عهده ای آن بر آید."

اینکه آیا اوباما صرف پاورقی برگی دیگری از صفحات تاریخ امریکا خواهد بود یا خیر، وابسته به رأی دهندگان ماه نوامبر است.

لیکن بعضی از مفسرین خارجی گفته اند نامزدی یک فرد سیاه پوست با اقارب وی در افریقا و دوستان وی در آسیا میتواند طرز دید مردم جهان را نسبت به امریکا و طرز دید امریکا را نسبت به جهان تغیر دهد.

XS
SM
MD
LG