لینک های دسترسی

چين ميگويد سطح آب بند ناشي از زلزله هنوز هم بطور خطرناکي بالا ميرود


وسايل نشراتي دولتي چين ميگويد سطح آب بندي که از اثر زلزلۀ ماۀ گذشته بر يک دريا در ولايت سيچوان ايجاد شده، باوجود مساعي زه کشي، بطور خطرناکي بلند ميشود.

آژانس خبرگزاري سينهوا از قول مقامات ميگويد که آبي که باين بند داخل ميشود، بيشتر از چهار برابر آبي است که از آن خارج ميگردد.

اين آژانس خبرگزاري ميگويد ۶۰۰ فرد پوليس و عسکر کانالي حفر کردند که آب را از کاسۀ بند منحرف ميکند و کار روي يک کانال دومي آغاز گرديده است.

اين گزارش از قول جنرال گي ژي فينگ ميگويد که ساختمان اين پروژۀ زه کشي بخوبي پيش ميرود ولي اين بند براي مردم در پائين آب هنوز هم خيلي خطرناک ميباشد.

بيش از يک میليون و ۳۰۰ هزار نفر در پائين آب اين بند زندگي ميکنند. لغزش زمين ناشي از زلزلۀ ماۀ گذشته اين بند را بر درياي تانگ کو ايجاد کرده بود.

در حدود ۲۵۰ هزار نفر از خانه هاي شان انتقال داده شده اند.

XS
SM
MD
LG