لینک های دسترسی

در تصادمات مقديشو ۱۲ نفر عمدتاً اهالی کشته شدند


شاهدان عيني در پايتخت صوماليه ميگويند در تبادلات آتش توپخانه بين عساکر تحت الحمايۀ قواي ايتيوپيائي و شورشيان اسلاميست حد اقل ۱۲ نفر کشته شدند.

ساکنين مقديشو ميگويند جنگ ها امروز بعد ازان آغاز يافت که شورشيان بر آن عساکر ايتيوپيائي و حکومت صوماليه حمله کردند که ميخواستند بر مارکيت برکه حمله نمايند.

شاهدان عيني ميگويند که اکثريت مقتولين اهالي بودند که از اثر مرمي هاوان ايتيوپيائي ها که بر مارکيت شليک ميشد، کشته شدند.

آژانس خبرگزاري فرانسه از قول يک مرد ميگويد که اجساد سه عسکر صوماليائي و يک جنگجوي اسلاميست را در منطقۀ هريالي ديده است.

در جريان شورش ۱۷ ماهۀ اسلاميست ها مارکيت برکه صحنۀ چندين جنگ بوده است. اين جنگ ها باعث هلاکت هزاران تبعۀ صوماليه و رانده شدن بيش از مليون نفر از خانه هاي شان گرديده است.

XS
SM
MD
LG