لینک های دسترسی

'ایالات متحده و ناکامی ملت سازی در افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی'


بعد از تشکیل حکومت جدید ملکی در پاکستان که در آن اکثریت احزاب برجسته سیاسی آنکشور بگونه نقش دارد، نفوذ تاسیسات نظامی پاکستان تا هنوز نقش اعظمی در امور حکومتی دارد که این امر صلاحیت تصمیم گیری رهبریت جدید را اندک میسازد.

"نزول به آشفتگی" یا "Descent into Chaos" عنوان کتاب جدید احمد رشید، خبرنگار و نویسنده پاکستانی است که سطر درشت رویه آن "ایالات متحده و ناکامی ملت سازی در افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی" توجه تعداد زیادی از خبرنگاران، صاحب نظران و پالیسی سازان را که در مرکز ستراتیژی و مطالعات بین المللی در واشنگتن جمع شده بودند، جلب ساخت.

این نویسنده پاکستانی که معمولاً در غرب بخاطر فصاحت و صراحت لهجه از شهرت خاص برخوردار است، از پالیسی و ستراتیژی ایالات متحده در قبال افغانستان و پاکستان و جنگ ضد دهشت افگنی به شدت انتقاد کرد.

او میگوید بزرگترین اشتباه که نتنها پاکستان بلکه ایالات متحده مرتکب آن شده، نادیده پنداشتن طالبان بود که به عقیده وی آن تحریک کاملاً از بین نرفت بوده بلکه بشکل پراگنده در مناطق قبایلی پاکستان دوباره جمع شدند.

او میگوید: "اشتباه عمده در اولویت های ایالات متحده، دست کم گرفتن پناهگاه های رهبریت طالبان افغانستان در سال 2002 در پاکستان بود."

آقای رشید میگوید ایالات متحده بدون درک اینکه مساعدت های این کشور چگونه و توسط چه کسانی بمصرف میرسید، به پاکستان بی دریغ کمک کرد که سرانجام قدرت در دست نظامیان تحت کنترول مشرف درآمد. او میگوید مشرف و حکومت او بخاطر بقای زمامداری امور هر آنچه را درست دانستند انجام دادند.

این نویسنده پاکستانی میگوید حکومت رئیس جمهور بش از بدو تهاجم امریکا به افغانستان تا اکنون ستراتیژی به نقل از وی "گنگ" و "یخ زده" را بکار برده است و بعد از حمله بر عراق اصلاً توجه کافی را روی آن منطقه بخرچ نداد.

او میگوید دلیل عدم ثبات در افغانستان، حضور و فعالیت های طالبان است نه القاعده و به گفته وی دولت افغانستان چندین مرتبه از امریکا خواسته است تا برای محو طالبان اقدام فوری کند ولی بازهم چنین صورت نگرفت.

رشید میگوید: "افغان ها امریکای ها را هشدار میدهند. بیبیند کرزی میآید و به بش میگوید که القاعده تهدیدی برای من نیست، اسامه حکومت را برهم نمیزند و افغانستان را بی ثبات نمیسازد، تهدید برای من طالبان است و در آن مورد شما چه اقدامی میکنید؟"

آقای رشید میگوید ایالات متحده باید ستراتیژی جدیدی که دربر گیرنده موضوعات سیاسی، اقتصادی و نظامی باشد و تمام کشور های آسیب پذیر چون افغانستان، پاکستان، ایران و هند را تحت پوشش قرار دهد، طرح نموده روی کار گیرد.

باوجود اینکه به گفته آقای رشیدی طرح سیاستی سناتور براک اوباما و سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در قبال افغانستان و پاکستان بطور مفصل روشن نیست، او امیداور است مشکلات بطور مشخص تشخیص و با پیاده ساختن ستراتیژی گسترده و موثر حل شود.

احمد رشید میگوید از هفت سال گذشته بدین سو، القاعده بشکل گسترده در وزیرستان شمالی حضور دارد و هدف عمده فعالیت آن گروه جاه طلبی و قدرت است که در سال های 90 میلادی افغانستان مثال آن بود.

آقای رشید میگوید اسلام آباد بخاطر منافع ملی پاکستان، میخواهد دولت برسر اقتدار در کابل طرفدار پاکستان باشد که به گفته وی این آرزو پاکستان تنها توسط رژیم چون طالبان برآروده میشود و این خود باعث گشیده گی بیشتر وضع میگردد.

آقای رشید میگوید عمده ترین مرکز طالبان در کویته پاکستان است که از آنجا آن گروه به استخدام، تربیه و عملیات خود به آزادی میپردازند.

او میگوید نفوذ طالبان در پاکستان و تعداد وسیع هواداران آنگروه در پاکستان روند استخدام را ساده میسازد و به عقیده وی حتی نیاز آن نمیرود که آنها در جستجوی افراد برای استخدام به افغانستان کوشش نمایند، زیرا اکنون بسیاری از سندی ها و پنجابی ها مایل اند با آنها بپیوندند.

رشید میگوید: "تا زمانیکه پناهگاه های گروه های طالبان در پاکستان ازبین نرود، مذاکرات با طالبان نتیجه نخواهد داشت."

در رابطه به افغانستان احمد رشید میگوید یکی از حادترین موضوعات اکنون، انتخابات در آن کشور است که به عقیده این نویسنده سولات زیادی تا اکنون لاینحل است.

او میگوید باوجود اینکه حامد کرزی یک بار دیگر کاندیدی خود را اعلام کرد، ولی گمان نمیرود او برنده شود، زیرا طی چند سال اخیر محبوبیت خود را تا حد زیادی از دست داده است و به عقیده او آقای کرزی اصلاً برای پرچیدن دامان مشکلات افغانستان کدام طرح و یا پالیسی ندارد تا از آن در مبارزات انتخاباتی خود استفاده کند.

آقای رشید میگوید او هیچ کاندیدی را تا اکنون ندیده است تا اختلافات سمتی و قومی را پیوند دهد. او میگوید نا امنی در آن کشور خصوصاً در مناطق جنوبی، برگزاری انتخابات و حتی ثبت نام رای دهنده گان را بمخاطره می اندازد.

احمد رشید گفت چند جلد از کاپی کتاب جدید خود که حاوی معلومات و پیشنهادات برای حل بحرانات در آن قسمت آسیای جنوبی میباشد را به دفتر مبارزاتی کاندیدان ریاست جمهوری ایالات متحده فرستاده است تا با مطالعه آن در راه حل کمک کرده باشد.

او اظهار امیداوری کرد که کتاب جدیدش نه تنها برای غربی ها، بلکه برای مردم پاکستان و حتی و بخصوص به نظامیان پاکستانی جالب بوده و منبع معلومات درست باشد.

XS
SM
MD
LG