لینک های دسترسی

عساکر تقريباً ۲۳۷ تن چرس را در افغانستان ضبط کرده و از بين بردند


عساکر افغاني تقريباً ۲۳۷ تن چرس را که ارزش آن تخمين ۴۰۰ مليون دالر ميشود، ضبط نموده و از بين برده است.

اين شايد بزرگترين مقدار مواد مخدري باشد که ضبط ميگردد. جنرال ديويد مکيرنن، قوماندان قواي ناتو در افغانستان ميگويد شورشيان طالب ازين مواد مخدر ۱۴ مليون دالر عايد ميکردند.

او ميگويد ضبط اين مواد قابليت خريداري اسلحۀ طالبان را فلج خواهد ساخت. مقامات افغاني و ناتو ميگويند اين مقدار چرس که وزن آن برابر به ۳۰ عراده بس دو طبقه اي لندن ميشود در گودال هائي در منطقۀ سپين بولدک قندهار مدفون شده بود.

پوليس انسداد قاچاق افغانستان باين گودال ها آتش زده و چرس را از بين برد. مقامات ايالات متحده و افغانستان ميگويند کشف اين مقدار مواد مخدر شايد بزرگترين محمولۀ مواد مخدر غير قانوني در جهان باشد که در يک عمليات واحد ضبط شده است.

XS
SM
MD
LG