لینک های دسترسی

کمک دهندگان بيش از ۲۰ مليارد دالر ديگر را براي افغانستان وعده دادند.


يک کنفرانس بين المللي کمک دهندگان بيش از ۲۰ مليارد دالر کمک علاوگي را براي بازسازي افغانستان طي پنج سال آينده، وعده داده اند.

لورا بش، بانوي اول ايالات متحده امروز در کنفرانس کمک دهندگان در پاريس گفت که ايالات متحده بيش از ده مليارد دالر اعطا خواهد کرد.

در جملۀ ساير کمک دهندگان، برتانيه و بانک جهاني هريک مليارد و ۱۰۰ مليون دالر کمک وعده دادند. آلمان و ناروي هر کدام بيش از ۶۰۰ مليون دالر تعهد کردند. آستراليا و امارات متحد عربي هر کدام ۲۵۰ مليون دالر عرضه نمودند.

در عين زمان، چندين رهبر از حکومت افغانستان تقاضا نمودند تا براي امحاي فساد اداري که مساعي بازسازي را متضرر ساخته است، سخت تر بکوشد.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان از جامعۀ بين المللي خواستار ۵۰ مليارد دالر شده تا طي پنج سال آينده براي امنيت و بازسازي زيربناي کشورش بمصرف برساند.

آقاي کرزي اذعان کرد که با فساد اداري بايد برخورد گردد و گفت چگونگي مصرف کمک بهمان اندازه مهم است که مقدار آن ميباشد.

بان کي مون، منشي عمومي ملل متحد همچنان از کمک دهندگان بين المللي تقاضا کرد تا رهبران افغانستان را جواب ده سازند.

کمک دهندگان بين المللي از سال ۲۰۰۱ باينطرف که قواي ايالات متحده طالبان را برانداخت، براي افغانستان تقريباً ۲۵ مليارد دالر کمک وعده داده اند.

ازان مبلغ، حکومت افغانستان صرف ۱۵ مليارد دالر دريافت کرده که در حدود ۴۰٪ آن منحيث مفاد و معاشات به کشورهاي کمک دهنده بازگشته است.

افغانستان هنوز هم يکي از فقيرترين کشورهاي جهان است و بر کمک خارجي متکي ميباشد. اين کشور کوشش ميکند بعد از ده ها سال جنگ و شورش فعلي طالبان بازسازي نمايد.

XS
SM
MD
LG