لینک های دسترسی

کشورهاي ناتو موافقه کردند تا قواي امنيتي کوسوڤو را تربيه نمايند.


کشورهاي عضو ناتو موافقه کردند تا ماموريت حفظ صلح را در کوسوڤو، بشمول تربيۀ قواي امنيتي توسعه دهند.

يک سخنگوي ناتو گفت متحدين امروز موافقه کردند تا از تربيۀ قواي امنيتي کوسوڤو که با اسلحۀ خفيفه مجهز بوده و تحت کنترول مقامات ملکي هستند، پشتيباني نمايند.

وزراي دفاع کشورهاي عضو ناتو امروز در بروکسل يک کنفرانس دو روزه را که بر کوسوڤو، افغانستان و دفاع راکت متمرکز خواهد بود آغاز کردند.

استقلال کوسوڤو را که در ماۀ فبروري اعلام شده بود همۀ ۲۶ کشور عضو ناتو برسميت نشناخته اند و هنوز هم در مورد نقش قواي حافظ صلح ۱۶ هزار نفري ناتو دران جا سؤالاتي وجود دارد.

قرار است وزراي دفاع ماموريت ناتو افغانستان و پلان هاي ايالات متحده را در مورد اعمار يک سيستم دفاع راکت مستقر در پولند و جمهوريت چک مورد بحث قرار دهند.

اين مباحثات همچنان شامل پلان ها براي توسعۀ اين اتحاديۀ ۲۶ عضوي خواهد بود.

XS
SM
MD
LG