لینک های دسترسی

طرفداران صدر در انتخابات خزان امسال از کانديدان مستقل حمايت ميکنند


يک سخنگوي مقتدي الصدر، ملاي تندرو شيعه در عراق ميگويد جنبش مربوط به او در انتخابات کليدي ولايتي مجوزۀ ماۀ اکتوبر مستقيماً سهم نخواهد گرفت.

صلاح العبيدي، سخنگوي ارشد صدريست ها امروز گفت جنبش مربوط او در عوض از تکنوکرات ها و سياستمداران مستقل حمايت خواهد کرد.

هژده ولايت عراق دران انتخابات شوراي حاکم خود را انتخاب ميکنند، که واشنگتن ميگويد با اعطاي قدرت بيشتر برهبران محلي، در قسمت ثبات بخشيدن به آن کشور کمک خواهد کرد.

گفت و شنودهاي لاينحل روي مسودۀ قانون انتخابات شايد اين راي گيري را بتعويق بيفگند. انتظار ميرود آن قانون احزابي را که مليشيا دارند از معرفي کانديد در انتخابات منع ميکند.

آن قانون جنبش صدر را از سهيم شدن در عمليۀ سياسي منع خواهد کرد. اردوي مهدي مربوط او يزدگترين گروۀ مليشياي شيعه در عراق است.

XS
SM
MD
LG