لینک های دسترسی

موگابي ميگويد آماده است قدرت را بيک وفادار حزب تسليم کند


موگابي ميگويد آماده است قدرت را بيک وفادار حزب تسليم کند.

رابرت موگابي، رئيس جمهور زمبابوي ميگويد مايل است قدرت را بيک متحد خزب حاکم تسليم کند ولي صرف در صورتي که کشور از کساني که خود را بديگران فروخته اند فارغ شود.

نشريۀ دولتي سندي ميل از قول رابرت موگابي، رئيس جمهور نوشته که در يک اجتماع مبارزات انتخاباتي گفت قدرت را صرف بکساني تسليم ميکند که با او هم عقيده باشند. او مکرراً مورگن چنگيراي، رهبر مخالفين را دست نشاندۀ حکومات غربي خوانده است. آقاي چنگيراي اين ادعاها را تکذيب ميکند.

موگابي، رئيس جمهور بروز شنبه گفت براي نبارزه جهت دور نگهداشتن مخالفين از قدرت آماده است.

آقاي چنگيراي بروز شنبه بصداي امريکا گفت که اين تبصره هاي رئيس جمهور مايۀ تاسف و غير مسؤلانه است.

رهبر مخالفين در دور دوم انتخابات رياست جمهور مجوزۀ تاريخ ۲۷ جون بمقابل رئيس جمهور کانديد ميباشد. آقاي چنگيراي دور اول راي گيري را برد ولي نتايج رسمي نشان داد که او بقدر کافي راي نگرفته که دور دوم انتخابات را بي لزوم سازد.

XS
SM
MD
LG