لینک های دسترسی

فرستاده خاص محمود عباس به غزه ميرود


مامورين فلسطينيان گفتند که فرستاده هاي جناح فتح محمود عباس رئيس جمهور اداره فلسطنيان از باريکه غزه بروز سه شنبه بازديد خواهند کرد تا راه را براي مذاکرات آشتي جويانه با جناح اسلاميست رقيب شان صاف نمايند.

حکمت زيد رهبر فتح در ساحل غربي گفت که وي رياست اولين ماموريت نمايندگان را از زماني بعهده دارد که حماس يک سال قبل ان قلمرو را اشغال نمود

زيد گفت وي هيچگونه پلاني براي ملاقات با حماس ندارد اما در عوض با رهبران فتح که با مصالحه با حماس مخالف هستند ، در غزه مداکراتي را انجام خواهد داد

آژانس خبري رويتر از زيد نقل قول کرده که گفته است مساعي اعراب براي تنظيم ملاقات با تمام جناحهاي فلسطينيان به شمول حماس و فتح در قاهره قبل از ختم ماه جون ، رويدست گرفته شده است

XS
SM
MD
LG