لینک های دسترسی

سيلابهاي چين باعث هلاکت ۵۷ تن و فرار يک عشاريه سه مليون نفر شده است


کسانيکه اوضاع جوي را در چين پيشگويي ميکنند ميگويند که سيلاب تا کنون حد اقل ۵۷ نفر را به هلاکت رسانيده است در روزهاي اينده بارانهاي بيشتري توقع برده ميشود.

بارانهاي متواتربه بخشهاي شرقي و جنوبي چين در هفته گذشته خساراتي را وارد نمود و تقريبا يک عشاريه سه مليون نفر را مجبور ساخت تا از منازل شان فرار نمايند.

مامورين چين ميگويند در حاليکه بارانهاي تابستاني حوادث معمول فصل است، اما در بعضي از مناطق، باريدن باران به بلند ترين ريکارد آن رسيده است.

مامورين اظهار ميدارند که سيلاب در امتداد درياي زرد که بجانب شمال چين سرازير ميشود پيشگويي ميگردد

ايالت جنوبي گوانگ دونگ چين کي از ايالات پرثمر انکشور با بيشترين خساره روبرو گرديده است. سينهوا آژانس خبري رسمي چين ميگويد که بارانها تقريبا بيست نفر را به هلاکت رسانيده است.

سينهوا ميگويد که سيلاب در دلتاي درياي پرل يکي از بدترين نوع ان در پنجاه سال گذشته بوده است

XS
SM
MD
LG