لینک های دسترسی

پاکستان اين موضوع را تکذيب ميکند که ساير کشورها به طرح بم هاي کوچک ذروي دسترسي داشت.


وزارت خارجۀ پاکستان اين ادعاها را تکذيب ميکند که کشورهاي خارجي بطرح و نقشۀ اسلحۀ کوچک ذروي دسترسي داشت.

اين بيانيۀ امروزي در پاسخ به اتهامات ديويد آلبرايت مفتش اسلحۀ ذروي ملل متحد صورت گرفته است. آلبرايت در هفتۀ جاري ادعا نمود که عبدالقدير خان ساينتست ذروي بدنام پاکستان نقشه هاي بم هاي کوچک ذروي را بفروش رسانيده بود. اين نقشه ها در سويس در يک کمپيوتر مرتبط به شبکۀ قاچاق عبدالقدير خان کشف شده بود.

نديم کياني يک سخنگوي سفارت پاکستان در واشنگتن ميگويد تحقيقات در مورد خان تکميل گرديده و پاکستان در مورد نقشه هاي مرتبط به شبکۀ او اطلاعي ندارد. کياني اين موقف پاکستان را طي سرمقاله اي در شمارۀ امروزي روزنامۀ "U.S.A. Today." منتشر ساخته است.

خان بروز پنجشنبه اين موضوع را تکذيب کرد که او منبع اين طرح ذروي بوده است.

اين ساينتست ذروي از سال ۲۰۰۴ باينطرف که به دادن اطلاعات محرمانۀ ذروي به ايران، کورياي شمالي و ليبيا اعتراف کرد، در منزلش نظر بند بوده است.
XS
SM
MD
LG