لینک های دسترسی

جهان از روز جهاني پناه گزينان يادبود ميکند.


کشورها در سراسر جهان از روز جهاني پناه گزينان يادبود بعمل ميآورند. يک روز قبل يک گروۀ بشرخواه گفت تعداد پناه گزينان به صعود خود ادامه ميدهد.

کميتۀ پناه گزينان و مهاجرين ايالات متحده تخمين ميکند که تعداد پناه گزينان در سراسر جهان در سال جاري به بيش از ۱۴ مليون نفر بلند رفت.

اين گروه همچنان بروز پنجشنبه گزارش داد که پناه گزينان در ده ها کشور جهان با روش خراب و فقدان کمک مواجه هستند.

اين گزارش مشعر است که از تهاجم سال ۲۰۰۳ تحت رهبري ايالات متحده بر عراق باينطرف در حدود دو مليون نفر از جنگ هاي عراق فرار کرده اند. گزارش حاکيست که بسياري از پناه گزينان عراقي در اردن و سوريه ساکن شده و قادر نيستند که بطور قانوني کار کنند.

اين گزارش از ساير کشورها بشمول بنگلاديش، چين، روسيه و تايلند بخاطر رد پناه گزينان، انتقاد نمود.

XS
SM
MD
LG