لینک های دسترسی

ايران سوگند کرده است که باوجود پيشنهاد مشوق ها به پروگرام ذروي خود ادامه بدهد.


نمايندۀ ايران در ادارۀ ذروي ملل متحد ميگويد باوجود يک محمولۀ مشوق هاي چندين مليون دالري در صورت متوقف ساختن فعاليت هاي ذروي تهران، به پروگرام ذروي خود ادامه ميدهد.

علي اصغر سلطانيه، نمايندۀ ايران به ادارۀ بين المللي انرژي ذروي امروز گفت که آن جمهوري اسلامي به پروگرام غني سازي يورانيم خود ادامه خواهد داد و ادعاي آن کشور را مبني بر صلح آميز بودن هدف آن تکرار کرد.

ايران ميگويد براي مذاکره روي محمولۀ مشوق هائي که شش قدرت جهان پيشنهاد کرده آماده است ولي متوقف ساختن غني سازي را رد کرده است.

بروز جمعه، محمد البرادعي، رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي هشدار داد که يک حملۀ نظامي بر ايران آن کشور را تشويق خواهد کرد که بعجله در صدد کسب اسلحۀ ذروي گردد. البرادعي طي مصاحبه با تلويزيون العربيه گفت چنان انکشافي منطقه را به آتش ميکشاند.

تبصره هاي او به تعقيب گزارش هاي وسايل نشراتي ايالات متحده بعمل آمد که حاکي بود اسرائيل يک حمله بر تاسيسات ذروي ايران را تمرين کرده است.

XS
SM
MD
LG