لینک های دسترسی

محکمۀ زمبابوي منع اجتماعات مخالفين حکومت را رد نمود.


يک محکمه در زمبابوي منع اجتماعات مجوزۀ جنبش براي تغير ديموکراتيک مخالف حکومت را قبل از دور دوم انتخابات، توسط پوليس را رد کرده است.

نلسن چميزا، سخنگوي جنبش براي تغير ديموکراتيک ميگويد اين محکمه امروز به حزب اجازه داد تا اجتماع روز يکشنبه را در هراري، پايتخت زمبابوي براه اندازد. پوليس اين اجتماع را بروز سه شنبه منع قرار داده و توضيحاتي ارائه نکرد.

اين اجتماع عمده ترين اجتماع آن حزب قبل از دور دوم انتخابات رياست جمهوري مجوزۀ ۲۷ جون بين مورگن چنگيراي، رهبر جنبش و رابرت موگابي، رئيس جمهور ميباشد.

جنبش براي تغير ديموکراتيک ميگويد حد اقل ۷۰ تن از اعضاي آن حزب از وقت برگزاري دور اول انتخابات رياست جمهوري بتاريخ ۲۹ مارچ باينطرف کشته شده اند. در دور اول انتخابات آقاي چنگيراي نسبت به آقاي موگابي راي بيشتر اخذ کرد ولي اين آرا براي جلوگيري از دور دوم کافي نبود.

امروز، گوردن برون، صدراعظم برتانيه آنچه را تشديد وحشتناک خشونت خواند محکوم نمود. او خواستار تحقيقات بين المللي از تخطي هاي زمبابوي از حقوق بشر، قبل از راي گيري، گرديد.

XS
SM
MD
LG