لینک های دسترسی

اجتماعي براي مشعل المپيک در تبت براه انداخته شد


امروز در لاسا، مرکز تبت تحت تدابير شديد امنيتي آخرين بخش مراسم انتقال مشعل المپيک درانجا برپا شد.

اين دوش از نوربولينگکا، قصر تابستاني سابق دلاي لاما، رهبر روحاني تبت آغاز و در قصر بالاي تپه که مرکز عنعنوي حکمروايان تبت بود، خاتمه يافت.

يک عده از تماشاچيان که براي اين منظور دست چين شده بودند در حالي از دوندگان در سراسر آن شهر محصور استقبال کردند، که پوليس و عساکر بمنظور جلوگيري از ناآرامي در عرض راه صف بسته بودند.

انتقال مشعل در سراسر جهان با احتجاج عليۀ پاليسي چين بمقابل تبت برخورده است.

امروز در کتمندو، پايتخت نيپال صدها تبتي در خارج قنسولگري چين احتجاج نموده و انتقال مشعل را در تبت محکوم کردند.

پوليس در پايتخت گفت بيش از ۴۰۰ احتجاج کنندۀ تبتي را توقيف کرده است.
XS
SM
MD
LG