لینک های دسترسی

در افغانستان 'حدود شش هزار عسکر بیشتر احتیاج است'


یک جنرال جرمن ناتو میگوید که جهت اوردن ثبات به افغانستان حدود شش هزار عسکر بیشتر احتیاج است.

اگون رامز به یک رادیو در جرمنی گفت فقدان قوا میتواند باعث تعویق در خروج آینده قوای امنیتی بین المللی برهبری ناتو از افغانستان گردد.

رامز میگوید که به حدود پنج تا شش هزار عسکر بیشتر بشکل عاجل جهت کنتزول بعضی از نقاط این کشور احتیاج است.

در یک خبر دیگر، مامورین افغان میگویند پولیس در ولایت غربی هرات دو صد و هژده کیلو گرام مواد مخدر را ضبط و دو قاچاقبر را توقیف نموده اند.

ریس پولیس هرات میگوید که این ماموریت بروز یکشنبه در منطقه گلران انجام گردید و این دو مرد تصمیم قاچاق انرا به ایران داشتند.

XS
SM
MD
LG