لینک های دسترسی

اظهارات سر کوزي در پارلمان اسرائيل در مورد پروگرام ذروي ايران


نيکلاس سرکوزي ، رئيس جمهور فرانسه ميگويد که يک ايران داراي سلاح ذروي « غير قابل قبول» است و فرانسه هميشه از اسرائيل عليه انانيکه خواستار ويراني اسرائيل باشند ، دفاع خواهد کرد.

آقاي سرکوزي امروز تعهدات کشورش را طي بيانيه اي در پارلمان اسرائيل ابراز داشته گفت اسرائيل در نگراني روي پروگرام ذروي ايران تنها نيست.

رئيس جمهور فرانسه از اسرائيل تقاضا نمود تا به فعاليت هايش در مسکونه هاي مورد منازعه در شرق بيت المقدس و قلمرو اشغالي ساحل غربي خاتمه بدهد زيرا فلسطينيان ادعا ميکنند که پايتخت دولت اينده اي انها خواهد بود.

آقاي سرکوزي گفت وي معتقد است که بدون برسميت شناختن بيت المقدس بحيث پايتخت هردو دولت اسرائيل و فلسطنيان ، هيچگونه صلحي بميان نخواهد آمد.

آقاي سرکوزي اولين رئيس جمهور فرانسه است که از اسرائيل در طي دوازده سال گذشته ديدن ميکند وي بعد از رسيدن به رياست جمهوري در سال گذشته برخلاف حکومات پيشين که بيشتر با کشور هاي عربي نزديک بودند ، خود را يکي از حاميان اسرائيل قلمداد نمود.

قرار است رهبر فرانسه بازديد مختصري از ساحل غربي و شهر بيت اللحم بروز سه شنبه بعمل اورد تا با محمود عباس رئيس اداره فلسطنيان مذاکراتي را انجام بدهد.

XS
SM
MD
LG