لینک های دسترسی

اعتراض طرفداران صدر اعظم سابق پاکستان عليۀ حکم محکمه


صد ها طرفدار نواز شريف، صدر اعظم سابق پاکستان در مورد حکم محکمۀ اعتراض نموده اند که او را از اشتراک در انتخابات پارلماني اين هفته مانع ميشود.

مدعي العمومان که تمثالهايي را به آتش کشيده بودند، در خارج عمارت پارلمان در اسلام آباد اجتماع نموده بودن.د آنها پرو ز مشرف را مسئول اين تصميم محکمه ميدانند.

يوسف رضا گيلاني صدر اعظم پاکستان ميگويد حکومت اين تصميم محکمه را بچالش خواهد گرفت.

روز دوشنبه محکمۀ عالي لاهور حکم صادر کرد که آقاي شريف براي ااشتراک در انتخابات روز پنجشنبه بخاطر محکوميتهايش در ارتباط به سقوط حکومت طي يک کودتاي نظامي سال ۱۹۹۹ مستحق نيست .

اين تصميم او را از اشتراک درانتخابات صدارت مانع ميشود.

در سال ۱۹۹۹ آقاي شريف باساس ادعا ها اختطاف يک طيارۀ تجارتي را فرمان داده بود که پرويز مشرف را که در آنوقت رهبر نظامي پاکستان بود حمل ميکرد.

صدر اعظم سابق به اتهامات مربوط بان واقعه مواجه ميباشد. اما او اين اتهامات را تکذيب ميکند.

XS
SM
MD
LG