لینک های دسترسی

در گيري بين پوليس واعتراض کنندگان روي زمين براي معبد هندوان


پوليس در کمشير تحت کنترول هند براي دومين روز مکرر با مظاهره کننندگانيکه در مورد يک تصميم حکومت مبني بر انتقال يک قطعه زمين به زايرين هندو اعتراض ميکنند، زد و خورد نمود.

مامورين محلي ميگويند که حد اقل ۱۵ نفر امروز سه شنبه در نزديک سري نگر در منطقۀ داراي اکثريت مسلمان زخمي شدند.

روز دوشنبه پوليس براي متفرق ساختن جمعيت خشمگين از گاز اشک آوراستفاده کرد و بسوي جمعيت فير نمود که در نتيجه يک نفر کشته و حد اقل ۱۵ تند ديگر زخمي شدند.

ياسين ملک رهبر گروه جبهۀ آزادي بخش جمو و کشمير طرفدار آزادي تهديد کرده که در صورتيکه حکومت آن قطعه زمين را واپس ندهد، تا دم مرگ به اعتصاب غذايي دوام خواهد داد.

حکومت ميگويد، از اين زمين براي اعمار بنا هاي موقتي براي ده ها هزار زاير هندو استفاده خواهد شد که هرسال به معبد شري امر نات جي ميروند.

اما گروه هاي مسلمان کشميري ميگويند که آن بنا ها محيط منطقۀ آسيب پذير کوه هاي هماليا را صدمه خواهد زد.

XS
SM
MD
LG