لینک های دسترسی

عساکر اسرائيلي دو فلسطيني را در کرانۀ غربي بقتل رسانيدند


قواي نظامي اسرائيل ميگويد، عساکر آان دو تندرو فلسطيني را در جريان يک حملۀ شبهنگام در کرانۀ غربي به قتل رسانيده اند.

يک سخنگوي نظامي گفت آن افراد در جريان تبادلۀ آتش با عساکر در ساعات اول امروز سه شنبه در شهر نابلوس کشته شدند. نطاق گفت حد اقل يک تندر بخاطرطرح حملات ضد اسرائيلي تحت تعقيب بود.

گروه تندرو جهاد اسلامي کشته شدن يکي از اعضاي ارشدش بنام طارق جمعه را تائيد کرد که در جريان همين حمله کشته شده است . ساعاتي بعد تر اين گروه بعنوان انتقامجويي حمله اسرائيل، مسئوليت شليک دوراکت را از باريکۀ غزه به جنوب اسرائيل ادعا کرد.

مقامات اسرائيل ميگويند هيچ کسي در اثر شليک راکتها به شهرک جنوبي سدروت زخمي نشده است . اما اين واقعه اولين تخطي گزارش شده از آتش بس بداخل واطراف قلمرو تحت کنترول حماس ميباشد.

متارکه بين اسرائيل و گروه تندرو حماس فلسطيني پنجشنبه گذشته نافذ شد. اين موافقه بطور مشخص به باريکۀ غزه قابل تطبيق ميباشدوبطور رسمي شامل کرانۀ غربي نيست.

XS
SM
MD
LG