لینک های دسترسی

پاکستان دست داشتن در سؤ قصد بر کرزي را تکذيب ميکند


مقامات پاکستاني اين موضوع را تکذيب کرده که ادارۀ عمدۀ جاسوسي آن کشور در سؤ قصد بر کرزي دست داشته است.

چودهري احمد مختار، وزير دفاع پاکستان امروز اين ادعاها را رد کرد که ISI ادارۀ استخبارات نظامي آن کشور آن حمله را سازمان داده بود.

بروز چهارشنبه سعيد انصاري، يک مقام رياست امنيت ملي بخبرنگاران گفت مدارکي در اختيار دارد که شامل مخابرات تلفوني است که به پاکستان رديابي شده، و نشان ميدهد ISI دران حمله دست داشت.

دران حملۀ تاريخ ۲۷ اپريل به حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان آسيبي نرسيد ولي سه نفر ديگر کشته شدند.

محمد صادق، سخنگوي وزارت خارجۀ پاکستان امروز اين ادعاها را تکذيب نموده گفت اين گزارش سؤ قصد، ناکامي وسيع ادارات استخباراتي و امنيتي افغانستان را نشان ميدهد.

XS
SM
MD
LG