لینک های دسترسی

هشت کشور عمدۀ صنعتي جهان ۴ مليارد دالر براي منطقۀ سرحدي افغانستان و پاکستان تعهد کردند


غني ترين هشت کشور جهان موافقه کردند تا چهار مليارد دالر را براي کمک در ثبات بخشيدن بمنطقۀ ناآرام بين افغانستان و پاکستان بمصرف برسانند.

وزراي خارجۀ هشت کشور صنعتي جهان امروز اعلام کردند که ۱۵۰ پروژه در منطقۀ آشوب زدۀ قبايلي که افراطي گرائي و بي ثباتي دران يک نگراني جدي است، در نظر گرفته شده است.

اين مقامات در شهر تاريخي کيوتوي جاپان در يک جلسۀ دو روزه اشتراک کرده اند. کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده نيز درين کنفرانس شامل است. وزراي خارجۀ برتانيه، کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليه، روسيه و جاپان نيز به او پيوسته اند.

اين مذاکرات سنگ تهداب کنفرانس سران مجوزۀ ماۀ آينده در شهر هوکايدوي جاپان را ميگذارد.

XS
SM
MD
LG