لینک های دسترسی

قيم نفت به ۱۴۲٫۲۶ دالر بلند رفت و قيم اسهام آسيا پائين آمد.


قيم نفت در جهان به حد بيسابقۀ ۱۴۲ دالر في بيرل رسيد و قيم اسهام در آسيا سقوط کرد. اين فروش اسهام در قبال کاهش شديد سه فيصد روز پنجشنبه در بازار اسهام ايالات متحده صورت گرفت. قيم اسهام در بعد از ظهر در نيويارک مختلط بود.

بعضي از اقتصاددان ها ميگويند صعود قيم نفت براي شرکت ها مفاد را مشکلتر ميسازد و در نتيجه سبب ميشود که سرمايه گزاران پول خود را بشرکت هاي ديگر انتقال بدهند و در نتيجه نرخ اسهام سقوط ميکند.

قيم نفت بعد ازان بلند رفت که رئيس سازمان کشورهاي صادر کنندۀ نفت بروز پنجشنبه پيشگوئي نمود قيم نفت طي ماه هاي آينده تا ۱۷۰ دالر في بيرل بلند خواهد رفت.

نفت بطور عنعنوي بدالر قيمت گزاري ميشود و طي سال گذشته ارزش آن بدالر تقريباً دو برابر شده است.

XS
SM
MD
LG