لینک های دسترسی

احتجاجات در کشمير هند براي ششمين روز ادامه دارد.


هزاران احتجاج کننده در کشمير تحت کنترول هند، براي ششمين روز متواتر دست بتظاهرات خياباني زدند. آنها بخاطر يک پيشنهاد انتقال زمين به هندوها، دران ايالت که ساکنين آن اکثراً مسلمان هستند، خشمگين ميباشند.

در سرينگر، شهر عمدۀ کشمير امروز احتجاج کنندگاني که سنگ پرتاب ميکردند با پوليس تصادم نمودند. پوليس براي متفرق ساختن مظاهره کنندگان از گاز اشک آور استفاده کرد. حد اقل ۴۱ نفر، بشمول پوليس و يک رهبر جدائي طلبان مجروح شده اند.

از وقتي که اين احتجاجات در هفتۀ گذشته آغاز يافت سه نفر کشته و صدها تن ديگر مجروح شدند و مکاتب و دفاتر مسدود شده است. اين بزرگترين مظاهرات طي چندين سال ميباشد.

احتجاج کنندگان، مخالف پلان حکومت جهت انتقال تقريباً ۴۰ هکتار زمين بيک زيارت هندوها ميباشند. قرار است ازين زمين براي اسکان هزاران زايري در سال که از زيارت امرنات ديدن ميکنند، استفاده شود.

جدائي طلبان کشمير ميگويند اين انتقال زمين يک دسيسه براي تغير شکل نفوس اين وادي عمدتاً مسلمان نشين هماليا ميباشد. آنها بيم دارند که ازين زمين براي اسکان هندوها دران سرزمين مسلمانان استفاده ميگردد.

XS
SM
MD
LG