لینک های دسترسی

افراد مسلح در صوماليا دو کارمند ملل متحد را آزاد کردند.


مقامات در صوماليه ميگويند افراد مسلح دو کارمند ملل متحد و يک صومالي را که امروز اختطاف کرده بودند، آزاد نموده اند.

شورشيان اسلاميست اين سه نفر را امروز در جريان حمله اي بر شهر جنوبي حدور در صوماليه اختطاف کرده بودند. مقامات ملل متحد و محلي ميگويند رهبران محلي براي آزادي آنها مذاکره کردند. آنها ميگويند براي آزادي آنها پولي پرداخته نشده است.

اين دو کارمند ملل متحد که يک نفر از سويدن و ديگري از دنمارک بود براي يک ادارۀ پاک کاري ماين کار ميکردند. مرد صومالي براي يک سازمان کمک دهنده کار مينمود.

ساکنين شهر ميگويند در جنگ بين شورشيان و قواي حکومتي يک نفر کشته و يک تن ديگر مجروح گرديد.

در صوماليه، که طي ۱۷ سال گذشته يک حکومت باثبات مرکزي نداشته، اختطاف ها درين اواخر بيشتر شده است.

XS
SM
MD
LG