لینک های دسترسی

مکين و اوباما توجۀ هسپانوي زبانان امريکا را جلب ميکنند.


جان مکين و براک اوباما، کانديدان رياست جمهوري ايالات متحده کوشش ميکنند آراي هسپانوي زبانان را جلب کنند.

اين کانديدان امروز در انجمن ملي مقامات منتخب و منتصب هسپانوي زبان در واشنگتن يکي بعد ديگري بيانيه ايراد خواهند کرد.

صفحۀ انترنتي آن گروه ميگويد که اين انجمن غير سياسي شامل شش هزار مقام منتخب و منتصب هسپانوي زبان در ايالات متحده است.

هسپانوي زبانان يک بلاک فوق العاده مهم راي دهندگان در انتخابات بين جان مکين نامزد فرضي حزب جمهوريخواه و براک اوباما، نامزد فرضي حزب ديموکرات است.

بروز جمعه، اوباما و هلري کلنتن، رقيب سابقش، در کوشش براي متحد ساختن حزب ديموکرات که بخاطر رقابت ديرينۀ شان تقسيم شده بود، دست بهم دادند.

سناتور اوباما در شهر يونتي با سناتور کلنتن يکجا ظاهر گرديد.

XS
SM
MD
LG