لینک های دسترسی

انترنیت -  طریقه کاهش فساد اداری در افغانستان


وزارت مخابرات افغانستان میخواهد با الیکتریکی ساختن ادارت دولتی، فساد اداری را از این کشور کم بسازد.

امروز ورکشاپ سه روزه در وزارت مخابرات آغاز گردید که در آن ۱۲۰ نفر از ۳۲ اداره مختلف در افغانستان، شرکت نموده بودند.

امیرزی سنگین، وزیر مخابرات میگوید توزیع کارت تابعیت یا تذکره الیکتریکی برای مردم آغاز خواهد شد. وزیر مخابرات میگوید که توزیع تذکره انترنتی میتواند بسیاری از مشکلات را حل نماید.

توزیع تذکره تابعیت از چند سال به این سو مطرح بوده است. به گفته وی، این پروژه ۵ سال را در بر خواهد گرفت و برای تکمیل آن به بیش از ۵۰۰ میلیون دالر امریکای نیاز خواهد بود.

وزیر مخابرات میگوید با انجام کار های اداری دولت به شکل الیکتریکی یا از طریق انترنت، زمینه برای ادامه فساد در افغانستان باقی نخواهد ماند.

XS
SM
MD
LG