لینک های دسترسی

سخنگوی ملکی ناتو در افغانستان در مورد تلفات روز افزون عساکر امریکای و ناتو در  آنکشور

  • abdul

مارک لیتی، سخنگوی ملکی ناتو در افغانستان در رابطه به وضع فعلی افغانستان و ماموریت این سازمان در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آشنائی صدای امریکا گفت نیرو های بین المللی در افغانستان اکنون در جنگ شدید با شورشیان قرار دارند.

آقای لیتی در مورد تعداد تلفات روز افزون عساکر امریکای و ناتو در افغانستان که در دو ماه گذشته نسبت به عراق بیشتر بوده میگوید در عراق اکنون شدت خشونت ها کاهش یافته در حالیکه در افغانستان تابستان معمولاً زمانیست که شورشیان به شان حملات شدت میبخشند.

آقای لیتی: "با تصادمات بیشتر روبرو هستیم زیرا نیرو های بیشتر فعالیت میکنند. و ماموریت خود را در مناطقی گسترش میدهیم که طالبان در آنجا احساس مصونیت میکردند."

آقای لیتی میگوید ماموریت شکل دشواری را اختیار نموده است ولی به عقیده او عملیات ناتو موفقانه اجرا میگردد.

در رابطه به بیانات اخیر رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده که فعالیت های شورشیان امسال نسبت به سال گذشته 40 در صد افزایش یافته، سخنگوی ناتو بدین عقیده است که تشدید در حملات شورشیان در ماین گذاری ها و حملات انتحاری بیشتر است تا جنگ رویاروی.

ولی او میگوید در سال های گذشته در مناطق آشوب زده جنوب و شرق نه هزار عسکر آیساف مستقر بود که به گفته او اکنون این تعداد به 20 هزار رسیده است.

در رابطه به بزرگترین چالش هایکه ماموریت ناتو بخاطر آوردن امنیت و ثبات در افغانستان با آن روبرو است مارک لیتی میگوید: "مشکل مخصوص ما حملات از ماورای سرحد از جانب شورشیان در پاکستان میباشد که شدت جنگ را بیشتر ساخته است. و باید بخاطر داشته باشیم که در هر منطقه که جنگ در حال ختم شدن است، ما به حکومت داری موثر و کار برای مردم نیاز داریم تا به آنها نشان دهیم که زنده گی آسوده تری در پیشرو دارند."

مارک لیتی از ابراز نظر در مورد عملیات پاکستان علیه شورشیان در آن سوی سرحد ابا ورزیده گفت صلح و ثبات در افغانستان و پاکستان لازم و ملزوم یکدیگر است و تازمانیکه در هر دو کشور صلح نباشد هر دو آرام نخواهد بود.

XS
SM
MD
LG