لینک های دسترسی

يک انجنير چنيايي درافغانستان اختطاف شد


افراد مسلح ناشناس يک انجنيرسرک سازي چينايي را در مناطق مرکزي افغانستان اختطاف کرده اند.

مامورين ولايتي ميگويند شهروند چين و رانندۀ افغان وي از ولسوالي جلريز ولايت وردک امروزسه شنبه ربوده شدند. رانندۀ وي بعداً رها شد.

مقامات مي گويند اين افراد براي يک کمپني سرک سازي کار ميکردند که يک جاده بين وردک و ولايت همسايۀ آن باميان را اعمار مينمودند.

هيچ کس و يا گروهي مسئوليت اين اختطاف را ادعا نکرده است.

تندروان طالبان دو انجنير آلماني را سال گذشته در وردک اختطاف کرده بودند که يک نفر آنها را قبل از آزادي گروگان دومي در بدل رهايي زندانيان طالبان، آزاد کردند.

XS
SM
MD
LG