لینک های دسترسی

در کشمير هند ۱۱ شورشي و يک عسکر کشته شد


اردوي هند ميگويد طي دو روز جنگ در کشمير هند ۱۱ شورشي و يک عسکر بقتل رسيد.

يک سخنگوي قواي نظامي امروز گفت اين تبادلات آتش در منطقۀ کوپواره، در امتداد خط کنترولي که دو کشمير را از هم جدا ميکند، رخ داد. مقامات ميگويند اين جنگ بعد ازان بوقوع پيوست که تندروان از پاکستان بقلمرو هند نفوذ نمودند.

هند پاکستان را بتسليح و تمويل تندرواني متهم ميکند که يک شورش ۱۸ ساله را در بخش هندي کشمير ادامه ميدهند.

در ساير مناطق کشمير، مقامات هندي امروز گفتند بر شهر عمدتاً هندو نشين جمو قيود بر گشت و گزار را وضع ميکند. از اثر احتجاج فعالين هندو بمقابل تصميم حکومت مبني بر فسخ انتقال زمين براي يک زيارت هندوها، ده ها نفر مجروح شدند.

رهبران بهاراتيا جنتا، حزب طرفدار هنودها خواستار اعتصاب سراسري بروز پنجشنبه شده تا بمقابل اين تصميم احتجاج صورت گيرد.

XS
SM
MD
LG