لینک های دسترسی

اسرائيل سرحد با غزه را مجدداً باز کرده است


اسرائيل گذرگاۀ سرحدي با باريکۀ غزه را که بروز پنجشنبه بخاطر حملۀ راکت مسدود کرده بود، مجدداً باز نموده است.

پيتر لرنر، سخنگوي اردو امروز گفت که اين گذرگاۀ سرحدي که شامل صوفه است باز شده تا اجناس از اسرائيل به باريکۀ غزه وارد گردد و بفلسطينياني که بتداوي احتياج داشته باشند اجازه داده شود به اسرائيل داخل شوند.

اين انسداد سرحد در حالي رخ داد که اسرائيل تندروان فلسطيني را به شليک راکت بر جنوب اسرائيل متهم کرد.

رهبران حماس در غزه اين موضوع را که قواي آن جناح اين حملۀ راکت را براه انداخته اند، تکذيب نمودند. اين حملۀ راکت تلفات يا خساراتي را سبب نگرديد.

از وقتي که معاملۀ متارکه بين اسرائيل و حماس بتاريخ ۱۹ جون مرعي الاجرا شد، اين سومين باي بود که اسرائيل سرحد خود را با غزه مسدود ميکند.

XS
SM
MD
LG