لینک های دسترسی

یک مامور  ارشد در کشمير هند استعفی نمود


به تعقيب موجي از مظاهرات خشونت آميز در مورد پلان حکومت در جهت دادن زمين به يک عده هندو ها در کشمير، يک مقام ارشد منتخب در کشمير هند، استعفا نمود.

غلام نبي آزاد وزير اعلاي منطقه به روز دوشنبه استعفاي خود را اعلان نمود.

ماه گذشته حد اقل پنج نفر کشته و صدها نفر ديگر زماني زخمي شدند که مسلمانان بر عليه تصميم حکومت مبني تخصيص دادن چهل هکتار زمين بحيث سرپناهاي مؤقتي براي مهاجرين هندو، دست به تظاهرات زدند.

گروه هاي مسلمانان بيم دارند که انتقال زمين توطئهٌ است جهت تغير نفوس منطقهٌ عمدتاً مسلمان نشين.

هفتهٌ قبل حکومت اعلان نمود که از تصميم خود منصرف شده و از دادن زمين به هندو ها صرف نظر نموده است.

XS
SM
MD
LG