لینک های دسترسی

انتقال کشیی طياره بردار به بحيرهٌ عرب برای عملیات در افغانستان


قواي نظامي امريکا يک کشتي طياره بردار را از خليج فارس به بحيرهٌ عرب انتقال داد تا بتواند عمليات خود را در افغانستان بيشتر سازد.

مقامات قواي بحري امريکا که نخواستند هويت شان افشاٌ گردد، ميگويند تغير موقف از عراق پس از آن صورت گرفت که تعداد تلفات عساکر خارجي در افغانستان در دو ماه متواتر بيشتر از تعداد تلفات درعراق بود.

از سال ۲۰۰۱ که قواي به رهبري امريکا طالبان را از قدرت راند تا کنون ماه جون گذشته مرگبارترين ماه براي قواي خارجي در افغانستان بود. حد اقل چهل و پنج عسکر خارجي کشته شد به مقايسه با سي و يک نفر در عراق.

از جانب ديگر ناتو مي گويد يکي از عساکرش امروز سه شنبه زماني در ولايت کنر کشته شد که يک بم کنار جاده به کاروان موتر هايشان اثابت نمود. چهار تن ديگر در اين حادثه زخمي گرديد.

ناتو مليت عسکر را افشاٌ ننموده است. چهل کشور، قواي امنيتي به ناتو در افغانستان کمک مينمايند، ولي اکثر عساکري که در ولايت کنر فعاليت مينمايند، امريکائي ميباشند.

در يک واقعهٌ جداگانه در ولايت غزني مامورين مي گويند که حد اقل دو پوليس افغان در جريان جنگ با شورشيان طالب کشته شده اند. گفته ميشود که پنج نفر از شورشيان نيز کشته شده اند.


XS
SM
MD
LG