لینک های دسترسی

پيشنهاد ایجاد تغیير در طرق جنگی


دو وزير خارجۀ سابق ايالات متحده به اعضاي کانگرس ايالات متحده پيشنهاد ميکنند به اساس قانون رئيس جمهور باید قبل از امر در مورد يک منازعۀ قابل توجه با کانگرس مشوره نمايد و کانگرس بايد در مورد ظرف سي روز راي گيري کند.

جيمز بيکر که در زمان جارج بش اول بحيث وزير خارجه ايفاي وظيفه کرده و وارن کرستوفر که در زمان رياست جمهوري بل کلنتن وزير خارجه اين کشور بود، رهبري اين مطالعۀ يکساله توسط کميسيون ملي صلاحيت هاي جنگي را بعهده دارند.

اين دو وزير خارجۀ سابق طي مقالۀ که امروز سه شنبه در روز نامۀ نيويارک تايمز بنشر رسيده اين پلان را شرح داده اند.

پيشنهاد کميسيون صلاحيتهاي ملي جنگ بخاطري طرح شده تا قطعنامۀ سال ۱۹۷۳ صلاحيت هاي جنگي را که در واکنش به جنگ ويتنام تصويب شده بود، بهبود بخشد.

هم جمز بيکر و هم وارن کريستوفر ميگويند اين فيصله نامه در بهترين وضع، غير مؤثر و در بد ترين حالت مغاير قانون اساسي است.

XS
SM
MD
LG