لینک های دسترسی

Breaking News

بحث روی تغیرات اقلیم و کمک به کشور های نادار در جلسۀ هوکايدو


بحث روي تغیرات اقلیم و تقاضا از کشورهاي ثروتمند در زمينۀ کمک مواد غذايي به کشورهاي نادار در جلسۀ سران در هوکايدو.

رهبران هشت کشور عمدۀ صنعتي جهان هدفي را در زمينۀ کاهش سرتاسري توليد گاز هاي گلخانه يي تا سال ۲۰۵۰ ميلادي به نصف، تعين نمودند.

ياسو فوکودا صدراعظم جاپان که ميزبان جلسۀ سران جي هشت را در تفرجگاه جزيرۀ شمالي هوکايدوي جاپان عهده دار است اين موافقه را امروز سه شنبه اعلام داشت.

آقاي فوکودا ميگويد، اين موافقه هر کشور را اجازه ميدهد تا اهداف پشتکارانۀ نيمه دوره يي شان را در زمنيۀ کاهش تصاعد گاز هاي گلخانه يي تعين نمايند.

جم کنينگتن مشاور ارشد رئيس جمهور بش درمورد محيط زيست ميگويد، با اين تقاضاي آقاي بش همنو است که اقتصاد هاي رو به پيشرفت چون هند و چين درچنين کاهش ها بايد سهم گيرند.

در يک اقدام ديگر امروز رهبران جي هشت از کشور هاي داراي ذخاير قابل ملاحظۀ مواد غذايي تقاضا نمودند تا مازاد مواد غذايي شانرا به کشور هاي نادارکمک کنند.

XS
SM
MD
LG