لینک های دسترسی

خرس ۱۲ ساله چينی دوگانگی تولد کرد


يک خرس ۱۲ ساله چينی که نسل اش دارای شکل و قيافه فوق العاده جالب و ديدنی است، و در زلزله مدهش ما می در ولايت سيشوان از زادگاه اش بيجا شد، دوگانگی تولد کرده است.

اين خرس که « گوگو» نام دارد اولين خرس جذاب و قابل ديد چينی است که بعد از زلزله صاحب يکی نه بلکه دو بچه شده و اولين خرس معروف به نام پندا در غرب است که در قطار ساير همجنسان جذاب اش در سال جاری صاحب چوچه شده است.

نا گفته نماند که اين خرس درشهر «ياآن» که از مرکز طبيعی اين نوع خرس در «ولونگ» فاصله زياد ندارد، چوچه داده است. اين سومين سال پيهم است که گوگوی خوشبخت چوچه ميدهد.

XS
SM
MD
LG