لینک های دسترسی

ايران راکت های بيشتری آزمايش کرد


در حاليکه ايران يک دور ديگر راکت هاي برد متوسط را آزمايش کرد، ايالات متحده ميگويد تدابير امنيتي را در خليج فارس تشديد نموده است.

کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده امروز به ايران هشدار داد که ايالات متحده از مدافعه از مصالح متحدينش بمقابل هرنوع تجاوزي مضايقه نخواهد کرد.

رايس طي صحبت در تفليس، پايتخت گرجستان گفت ايران نبايد در مورد قابليت هاي ايالات متحده اشتباه نمايد. او خاطر نشان ساخت که ايالات متحده با متحدين خود از نزديک کار ميکند تا اطمينان حاصل نمايد که آنها ميتوانند از خود دفاع کنند.

ايران بروز چهارشنبه راکت هايي را آزمايش کرد که قابليت رسيدن به اسرائيل را دارد. وسايل نشراتي ايران گزارش داد که يک دور ديگر راکت ها در جريان شب آزمايش شد.

اين آزمايش ها شامل راکت هاي خشکه به بحر، زمين بزمين و بحر بهوا ميباشد.

حسين سلامي، قوماندان پاسداران انقلاب ايران گفته است که اين آزمايشات قدرت ايران را بمقابل دشمنانش تبارز ميدهد.

XS
SM
MD
LG