لینک های دسترسی

مامور ايراني ميگويد اگر ايران مورد حمله قرار گيرد،  ايالات متحده و اسرائيل دا هدف قرار ميدهد.


ايران تهديد کرده که اگر بر پروگرام ذروي آن کشور حمله شود اسرائيل و ۳۲ پايگاۀ ايالات متحده را در شرق ميانه هدف قرار خواهد داد.

مجتبي ذوالنور، معاون آيت الله علي خامنه اي، رهبر روحاني ايران امروز به آژانس خبرگزاري پارس گفت که راکت هاي ايراني شايد بر اهدافي در سراسر منطقه شليک شده و آن اهداف را تخريب نمايد.

ايرنا، آژانس خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي ايران امروز از قول منوچهر متکي، وزير خارجۀ آن کشور گفت که اسرائيل و ايالات متحده قابليت داخل شدن بيک بحران ديگر را ندارند.

غلام حسين الهام، سخنگوي حکومت ايران گفت هرنوع تجاوز بر ايران جنون و حماقت خواهد بود.

آزمايش راکت هاي ايران در هفتۀ گذشته تشنج و نگراني در مورد فعاليت هاي ذروي را تشديد کرد.

اتحاديۀ اروپائي، بروز جمعه طي بيانيه اي در مورد آزمايشات ابراز نگراني کرده و از تهران تقاضا نمود تا در مورد پروگرام ذروي آن کشور از طريق مذاکره راۀ حلي بيابد. اتحاديۀ اروپائي گفت اين آزمايشات صرف نگراني هاي جامعۀ بين المللي را بيشتر ميسازد.

ايران ميگويد سعيد جليلي، رئيس هيئت ايران در مذاکرات، هفتۀ آينده پروگرام ذروي را با هاڤير سولانا، رئيس سياست خارجي اتحاديۀ اروپائي مورد بحث قرار خواهد داد.

XS
SM
MD
LG