لینک های دسترسی

تبادلۀ اسراي اسرائيل و حزب الله


مقامات اسرائيلي ميگويند آن کشور تبادلۀ مورد مناقشۀ اسرا را با گروۀ تندرو حزب اللهء لبنان بروز چهارشنبه براه خواهد انداخت.

خدمات زندان اسرائيل امروز گفت پنج جنگجوي لبناني را در بدل دو عسکر اسرائيلي که دو سال قبل اسير گرفته شده بودند، آزاد خواهد کرد.

اسير گرفتن اين دو عسکر توسط حزب الله طي يک حمله از فراز سرحد، جنگ يک ماهه را در سال ۲۰۰۶ سبب گرديد. مقامات اسرائيلي ميگويند بعقيدۀ آنها آن دو عسکر هلاک شده اند.

در جملۀ زندانياني که اسرائيل آزاد ميکند سمير کنتر قرار دارد که بخاطر قتل سه اسرائيلي در يک حمله از فراز سرحد در سال ۱۹۷۹ چند بار بحبس ابد محکوم شده بود.

XS
SM
MD
LG