لینک های دسترسی

'نود در صد' نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند


'تنظیم خانواده حق افراد است. بیایید آنرا حقیقی سازیم' عنوانیست که در روز جهانی نفوس، طی محفلی از سوی وزارت صحت عامه، صندوق جمعیت ملل متحد، سازمان صحی جهان و احصاییه ی مرکزی افغانستان در کابل تجلیل به عمل آمد.

مسوولین احصاییه مرکزی افغانستان میگویند که ۹۰ در صد نفوس این کشور زیر خط فقر زنده گی مینمایند و افزایش نفوس در جهان مشکل عمده را در بخش های معارف، مسکن، صحت و کمبود مواد غذایی به میان آورده است.

مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که در هر صد هزار خانم که ولادت می کنند ۱۶۰۰ تن شان جان شانرا از دست میدهند، که در هر ساعت دو خانم میمیرند - در حالیکه از بیشتر این مرگ میر میتوان جلو گیری کرد.

مسوولین میگویند در سال ۲۰۰۱ شش فیصد مردم از خدمات صحی فامیلی پلاننگ یا رهنمای خانواده استفاده می نمودند، که در حال حاضر این رقم به ۱۶،۴ فیصد افزایش نموده است.

XS
SM
MD
LG