لینک های دسترسی

کرزی: خوشبختی افغانستان با داشتن روابط خوب با امریکا و ایران


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان مي گويد افغانستان خوشبخت است که با وجود کشيدگي ها بين ايالات متحدهٌ امريکا و ايران از همکاري هردو کشور برخوردار است.

در حاليکه کشش بين ايالات متحدهٌ امريکا و ايران، متحدين افغانستان بيشتر شده ميرود، حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان مي گويد نمي خواهد که از قلمرو کشورش بر عليهٌ کشور ديگر استفاده گردد.

آقاي کرزي در يک مصاحبهٌ با راديوي آزادي گفت خوشحال است که ايران درک نموده است که یک افغانستان با ثبات براي به مفاد ايران است.

وي مي گويد باور دارد که ايران همچنان اين را درک مي کند که موجوديت قواي بين المللي در افغانستان براي امنيت ايران نيز مفيد واقع مي گردد.

وي همچنان مي گويد واشنگتن مي دادند که افغانستان به داشتن روابط خوب با همسايه اش ايران ضرورت دارد.

اين مصاحبه امروز دوشنبه در حالي نشر گرديد که ايران و ايالات متحدهٌ امريکا هوشدار هاي جدي را در مورد پروگرام جنجال برانگيز ايران به همديگر مي فرستند.

ايران هفته قبل راکت هاي بلاستيک خود را آزمايش نمود، که باعث نگراني امريکا در مورد امنيت منطقه گرديده است.

XS
SM
MD
LG